תרבות ארגונית

תרבות ארגונית

חָזוֹן

חָזוֹן

להפוך למסחר מקיף מקומי ממדרגה ראשונה

משימה

משימה

לשלב משאב בינלאומי וליצור שמח

ערכי ליבה

ערכי ליבה

יושרה, פרגמטית, הרמוניה, חדשנות

פילוסופיית ניהול

פילוסופיית ניהול

ניהול יציב, פריצת מפתח, יתרון